Föreningar i Karlstorp

Nedan visas aktiva och inaktiva föreningar i Karstorp.

Karlstorps Hembygdsförening

Karlstorps Hembygdsförening bildades redan 1956. I mitten av 50-talet fanns i Karlstorp ett stort intresse för att bilda en hembygdsförening. På initiativ av dåvarande kyrkoherden Bengt Rudvall samlades fredagen den 10:e februari 1956 ett 60-tal Karlstorpsbor i kommunalsalen för att diskutera hur det skall gå till. Det beslöts enhälligt att bilda en hembygdsförening. Ordförande i nämnda styrelse blev Kyrkoherde Bengt Rudvall, kassör Nämndeman Oskar Johansson, Harshult, och sekreterare Ingeborg Andersson, Fluxerum.

Text

Det första årsmötet hölls den 9:e september 1956. En ordinarie styrelse med en styrelsemedlem från varje rote valdes. Årsavgiften bestämdes till 2 kr per medlem och 5 kr per familj.

Det blev många sammanträden det första året och många tänkbara markområden och byggnader föreslogs som hembygdsgård.
Till slut föll valet på Lillegården, som då ägdes av Fru Elvira Johansson, Mariannelund.
Idag instämmer nog de flesta i att det var ett bra val, en vacker och lugn plats mitt i kyrkbyn.
Köpet verkställdes av Filip Karlsson och Oskar Johansson 1964. Karlstorps hembygdsförening sponsras av TEKAB.

Byggnader

De byggnader som ursprungligen fanns på gården var mangårdsbyggnaden, ladugården och stenkällaren, övriga byggnader har tillkommit senare.

Den vackra boden är skänkt till föreningen av Helge och Rune Swahn. Den plockades ner i Hässsle och byggdes upp i Hembygdsgården av Georg Jonsson 1966. Ladan skänktes av Henning Johansson i Nyboda och byggdes upp 1970 av Ture Svensson och Yngve Andersson. Kaffestugan och Marknadsboden har Yngve Andersson byggt med hjälp av flera andra föreningsmedlemmar.

Text

1970 hägnades en riktig Smålandsgärdesgård under ledning av Tage Johansson i Kulla.

Ytterligare en sträcka gärdesgård hägnades 1992 av Gösta Winnerhed, Vall Petterson, Åke Klasson och Arvid Karlsson.

Scenen har en särskild historia. Den beställdes, efter ritning av Ingvar Josefsson, av Alvar Jonsson i Ekenässjön. Där byggdes den färdig och transporterades sedan till Hembygdsparken 1976.

Portalen har Ingvar Andersson och Yngve Andersson byggt och Ture Svensson har skulpterat det idoga paret vi ser i parken.

Flera reparationer har utförts under årens lopp. Vid köpet 1964 var taket på ladugården i mycket dåligt skick. 1965 hyvlade Oskar Johansson, Filip Karlsson och Yngve Andersson takstickor i Harshult, en mycket trevlig dag minns Yngve. Ett flertal medlemmar hjälpte senare till med taktäckningen. 1982 lades åter nytt tak på ladugården, den här gången tyvärr med plåt. 1991 restaurerade Ture Svensson och Yngve Andersson den fallfärdiga gamla stenkällaren. Att återställa den i ursprungligt skick visade sig dock omöjligt. Mangårdsbyggnaden har fått fasaden reparerad, den har fått nya fönster och nytt tegeltak. Invändigt är tak och dörrar blästrade. Den öppna spisen i storstugan nymurades på 1970-talet. Rödfärgning av Hembygdsparkens olika byggnader har ingått i det övriga underhållet.

Första maj varje år har det varit tradition att röja i parken och lördagen veckan före midsommar har mangårdsbyggnaden städats och parken slåtts med lie.

Inventarier och förteckningar

Erik Samefors har inventerat och matrikelfört alla skänkta gamla föremål. 1993 kontrollerades alla föremålen och de fick nya etiketter.

Ingvar Josefsson har stansat alla namnskyltar till torpinventeringen, vilka sedan har satts upp vid respektive torp.

Donationer

Föreningen har uppför två minnesstenar. 1960 avtäcktes stenen över Otto Lindblad vid sin plats uppe vid kyrkan. Initiativet till stenen hade tagits av kantor Knut Landström, men uppförandet verkställdes av hembygdsföreningen.

Den andra stenen, en relief, uppfördes över en annan stor kulturperson med anknytning till Karlstorp, konstnären Marcus Larsson, som under mitten av 1800-talet hade sin ateljé i Flenshult.

Reliefen som är utförd av Bengt O Hennius, Vimmerby och donerad av direktör Ivan Gustavsson, Storebro, avtäcktes på midsommardagen 1982. Denna anmärkningsvärda donation har sin förklaring i Ivar Gustavssons stora intresse för Marcus Larsson och hans konstnärsskap, vilket resulterade i denna minnessten i Karlstorps hembygdspark. Detta är vi stolta över.

Hembygdsföreningen har också haft äran att mottaga en donation på 102 000 kronor av Vivi Karlsson i Bondarp.

Flenshults bygdeförening

Text

Flenshults bygdeförening byggdes som byskola.

Efter skolans nedläggning blev det missionshus. När församlingen lades ner bildades en bygdeförening.

Den samlade in material från bygdens skolor och gjorde ett skolmuseum.

Husnäs missionshus

Socknens frikyrklighet räknar sin början från den väckelserörelse som kyrkoherden N. G. Holmer och en grupp församlingsbor började. Verksamheten hölls i hemmen, men 1881 byggdes Husnäs missionshus. Den förste bland frikyrkofolket som utbildade sig till förkunnare var Fritiof Johnson i Knivshult. 1890 avskildes han som missionär för Kongo.

Text

Många samlingar hölls som friluftsmöten. En ofta anlitad plats var Kungahålan på Husnäs marker. Namnet påstås uppkommit genom att gråkappan Karl XI rastade där en gång under sina många färder i landet. Vid ett sådant tillfälle såldes kaffebiljetter till 111 personer.

Husnäs missionsförsamling, som tillhör Svenska Alliansmissionen, är känd i vida kretsar genom Karlstorps-konferensen som startade redan 1943 och sedan hållits varje år i Husnäs. 1997 flyttades konferenstältet till Knivshult och numera kallas den Husnäskonferensen.

Församlingen upphörde 2016. Byggnaden är numera privatbostad.

Pauliströms IF

Pauliströms IF bildades 1962. Ishockey, fotboll, bågskytte, tennis, badminton och bordtennis är idrotter som funnits på programmet genom åren sedan bildandet. Tyvärr så har befolkningsutvecklingen medfört att den aktiva verksamheten i dessa sporter har upphört.

Föreningens verksamhet har numera lite mera inslag av samhällsförening. Föreningen äger och driver samlingslokalen Råsagården (f.d. skolans matsal) samt Ramsebo friluftsgård som är föreningens kansli men som också hyrs ut som semesterbostad under vissa delar av året. Föreningen äger och sköter om ett hjorthägn. Runt hjorthägnet går samhällets motionsspår som underhålls av föreningen. Fotbollsplan finns kvar och klipps för att ge möjlighet till spontanfotboll.

Pauliströms/Järnforsens MCKPauliströms/Järnforsens MCK (öppnas i separat fönster)

Bostadsrättsföreningen Råsa

Bostadrättsföreningen Råsa (öppnas i separat fönster)

Företag i Karlstorp

Backegården uppfödning och gårdsbutik (öppnas i separat fönster)

Gamla mejeriet i Karlstorp - Antikviteter och servering (öppnas i separat fönster)

Söregårds trädgård tel. 073-506 13 21 (öppnas i separat fönster)